2001
Rok 2001
  • druga po??owa 2001 roku
    Grupka ch??opaków od???cza si? od 18 PDHm z zamiarem za??o??enia w??asnej dru??yny. Z dniem 31.10.2001 powo??ana zostaje dru??yna próbna - zal???ek 92 PDH. Dowództwo obejmuje dh Micha?? Brzoska.
    Praca ruszy??a pe??n? par?, a dru??yna wst?pnie przyjmuje nazw? "Orze??".
aktualizacja: 2010-02-07 11:54:37
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl