2002
Rok 2002
 • 1-3 luego
  Pierwszy biwak nowej dru??yny w Lesznie. Nocujemyw Domu Harcerza - budynek komendy leszczy??skiego hufca. Jak nie trudno si? domy??li? g??ówn? atrakcj? jest p??ywalnia :-)
 • 22 czerwca
  Jeste??my zaproszeni na I-sz? edycj? SIDI SCOUT FOOTBALL CUP - harcerskie zawody pi??ki halowej organizowane w Murowanej Go??linie. Niestety nie uda??o nam si? stan?? na podium ... ani nawet wyj??? z grupy :-) Ale wszystko jeszcze przed nami.
 • 8-27 lipca
  Nasz pierwszy obóz letni w Piecniku. Rozbili??my podobóz wraz z 26 PDHm i 26 PDH?? - by??o ca??kiem fajnie :-) Z obozem wi???? si? tak??e zmiany personalne w dru??ynie - pe??ni?cym obowi?zki dru??ynowego zostaje dh ?ukasz Dorna.
 • 31 pa??dziernika
  Rozkazem komendanta hufca zostaje zamkni?ty okres próbny naszej dru??yny. Dru??ynie zostaje nadany numer 92 a funkcj? dru??ynowego obejmuje dh ?ukasz Dorna.
 • 23 listopada
  Jedziemy na zimow? edycj? SIDI SCOUT FOOTBALL CUP do Murowanej Go??liny. Tym razem sukces - wracamy z br?zowym pucharem

 

aktualizacja: 2010-02-07 11:54:24
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl