2003
Rok 2003
 • 3-8 lutego
  W ramach zimowiska wyruszamy na tygodniowy biwak do Szczecina. Zakwaterowanie w miejscowej szkole za??atwi?? nam tutejszy znajomy harcerz . Warunki rewelacyjne – dost?p do pryszniców i sali sportowej. Zwiedzili??my równie?? okoliczne tereny lesiste – idealne na gry, ró??ne zabytki i inne interesuj?ce miejsca w Szczecinie.
 • 7-26 lipca
  Kolejny obóz letni. Tym razem w bazie naszego hufca w Kaplinie. Podobóz trzymali??my ze starszoharcerska 17 PDH - dzi?ki nim wartownia wygl?da??a naprawd? nie??le :-)
 • 16 pa??dziernika
  Od jakiego?? czasu sk??ad dru??yny maleje w oczach. Stara ekipa (jeszcze ci co przeszli z 18 PDHm) zaczynaj? si? wykrusza?. Przyszed?? czas na pierwszy nabór. Niestety skutki nie by??y zadowalaj?ce ;-(
 • 29 listopada
  Kolejna, tym razem III-cia edycja s??ynnego ju?? SIDI SCOUT FOOTBALL CUP. Pobudzeni poprzednim sukcesem postanowili??my wystawi? ???czon? ekip? i zabrali??my ze sob? ludzi równie??z poza dru??yny. Manewr poskutkowa?? - uda??o nam si? obroni? III miejsce i kolejny br?zowy puchar trafi?? w nasze r?ce.
aktualizacja: 2010-02-07 11:54:57
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl