2004
Rok 2004
 • 17-22 stycznia
  Ponownie go??cimy w Szczecinie na zimowisku. Tym razem za noclegownie pos??u??y?? nam budynek Hufca Szczecin-D?bie. Ekipa by??a mieszana: kilku od nas, kilku z 18 PDHm i nawet dru??ynowa 17 PDH. Wyjazd bogaty w atrakcje: zjazdy na linach z mostu, eksploracja bunkrów, szale??stwa na sankach, centrum wodne „Laguna” i wiele innych.
 • 28 marca
  Rozkazem komendanta hufca zostaje zamkni?ta "kampania bohater" i nasza dru??yna otrzymuje swojego patrona - 3 Kompani? 'AGAT'
 • 4-6 kwietnia
  Przysz??a wiosna i czas na biwak. Za??atwili??my nocleg nad stajni? w Puszczykówku. Wyjazd by?? do??? op??acalny, za pomoc w posprz?taniu terenu przyleg??ego do posiad??o??ci otrzymali??my zni??k? na nocleg w wysoko??ci 100% :-) Niestety wszystko popsu?? ??nieg i minusowe temperatury noc? :-(
 • 5-24 lipca
  Znów przyszed?? czas na letni obóz – i znowu w Kaplinie. Tym razem dla odmiany rozstawili??my podobóz z 74PDH. Wspó??praca by??a bardzo udana, wi?kszo??? rzeczy robili??my wspólnie.
 • 30 wrze??nia
  Z 12 WGZ przechodz? do nas najstarsi ch??opacy. Tym samym tworzy si? nowy zast?p, który da?? podwaliny pod obecne Ogniste Kruki.
 • 12-14 listopada
  Biwak w D?bczu ko??o Leszna - nocleg w wiejskiej szkole. Ciekawostk? tego wyjazdu by??a wycieczka do pa??acu króla Leszczy??skiego w Rydzynie.
  Niestety wn?trza posiad??o??ci nie uda??o nam si? zwiedzi? i musia?? nam wystarczy? spacer po okolicznym parku królewskim :-)
aktualizacja: 2010-02-07 11:55:21
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl