2005
Rok 2005
 • 10-13 lutego
  Zimowy biwak w Kobylnicy sp?dzili??my w schronisku m??odzie??owym "Sarenka”. Wyjazd z przyczyn pogodowych sta?? si? bardziej rekreacyjny, ale zd???yli??my te?? pospacerowa? po okolicznych terenach i pogra? w ró??ne gry.
 • 26 lutego
  Nasza dru??yna wystawi??a ekip? na Rajd Wiosenny organizowany przez 33 PDHs w okolicach ?opuchowa (Puszcza Zielonka). Trasa by??a d??uga i ciekawa, cho? nie na wszystkich punktach dobrze nam sz??o. Wielkim finiszem rajdu by??o spó??nienie si? na poci?g powrotny :-) Na nast?pny czekali??my do wieczora w miejscowej szkole.
 • 29 kwietnia - 01 maja
  Nasz dru??yna bierze udzia?? w przygodowym rajdzie "CERBER" organizowanym w Nowym Tomy??lu przez 7 ZSH "Cerber". Rajd utrzymany w klimacie szpiegowskim z rewelacyjn? fabu???. Mimo trudnej trasy (szczególnie nocnej) uda??o nam si? wywalczy? II miejsce ;-)   
 • 30 czerwca - 18 lipca
   Obóz letni tym razem w Pogorzelicy nad morzem. Podobóz z 8 PDH i 18 PDH??. Morze okaza??o si? ciekaw? odmian?, chocia?? perspektywa 10 minut do pla??y i promenady skutecznie niwelowa??a realizacj? obozowego planu zaj?? :)   
 • 21-23 pa??dziernika
  Jesienny biwak w St?szewku w o??rodku wypoczynkowym "Wrzos". Na biwaku by??a z nami 74 PDH i zuchy - co obfitowa??o w nieograniczon? ilo??? s??odyczy :) Biwak udany - ciekawe tereny na gry.
aktualizacja: 2011-09-08 13:39:26
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl