2006
Rok 2006
 • 23-25 lutego
  Biwak zimowy organizowany przez 8 PDH w Starym Tomy??lu. Nasza dru??yna tak??e wybra??a si? na ten biwak. By??a jeszcze z nami trzecia dru??yna - 71 PDH.

   
 • 7-9 kwietnia
  Kolejna edycja nowotomyskiego rajdu "CERBER". Tym razem fabu??a utrzymana w atmosferze szalonego naukowca i jego zwariowanego robota. Uda??o nam si? wróci? do domu z dyplomem za III miejsce :-)

   
 • 19-21 maja
  W Rogalinku odbywa si? XIX Zlot Hufca Pozna??-Wilda. Nie zabrak??o na nim oczywi??cie naszej ekipy. Pomimo zaciek??ej walki i wcale nie krótkiej d??ugiej trasy wywalczyli??my II miejsce :-)

   
 • 6-26 lipca
  Obóz letni w starym dobrym Kaplinie. Tegoroczny podobóz dzielimy z 26 PDHm - by??o ca??kiem mi??o. Ciekawe z kim b?dziemy za rok ... ?

   
 • 17-19 listopada
  Historia zatoczy??a kr?g i znów l?dujemy na biwaku w Lesznie (w tym samym miejscu gdzie byli??my po raz pierwszy jeszcze jako dru??yna próbna). Kilka gier, zwiad po mie??cie, no i oczywi??cie p??ywalnia - taki standardowy biwak :-)

   
 • 9 grudnia
  Na ??cianie budynku SP 25 na Wildzie ma miejsce ods??oni?cie tablicy upami?tniaj?cej wildeckich harcerzy, którzy oddali ??ycie w latach 1939 - 45. Nasza dru??yna w???czy??a si? w pomoc w organizacji tego wydarzenia

   
aktualizacja: 2015-11-24 00:05:38
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl