Kontakt
Kontakt

Siedziba:

Zespó?? Szkó?? Ogólnokszta??c?cych Nr 4
Osiedle Czecha 59

61-288 Pozna??
(harcówka mie??ci si? w podziemiu szko??y)


e-mail:

92pdh@poznan-wilda.pl

 
aktualizacja: 2013-04-17 10:30:02
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl