Struktura
Struktura dru??yny
     Nasza dru??yna dzia??a w systemie zast?powym. Ka??dy zast?p prowadzony jest przez zast?powego, który realizuje swój indywidualny plan pracy dopasowany do potrzeb danego zast?pu. Grupy s? dobrane wiekowo, tak wi?c mamy zast?py zarówno m??oszoharcerskie, starszoharcerske jak i w?drownicze.

       Nad ca??o??ci? dru??yny piecz? sprawuje dwuosobowa Kadra Dru??yny. Ponadto w dru??ynie funkcjonuje Rada Dru??yny z??o??ona z dru??ynowego, przybocznego i wszystkich zast?powych oraz podzast?powych.
aktualizacja: 2013-04-17 10:25:58
Kadra Dru??yny

W sk??ad Kadry Dru??yny wchodz?: 

                                                       

pwd. Jakub "S?dzi" S?dziak

dru??ynowy

 

?w. Sebastian "Sebek" Kubiak

przyboczny

aktualizacja: 2014-11-06 16:44:10
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl